aladd小清新 & lomo > 2012年10月21日11:28:59

一瞬便恍惚如年

雨开始落下,打在教室窗外的那棵不知名的树上,溅起水珠,有一些情绪像涟漪一般慢慢扩散开去,浸入人心,一瞬便恍惚如年。

 

一瞬便恍惚如年

 

一瞬便恍惚如年

 

一瞬便恍惚如年

 

一瞬便恍惚如年

 

一瞬便恍惚如年

 

一瞬便恍惚如年

 

一瞬便恍惚如年

 

一瞬便恍惚如年

 

一瞬便恍惚如年

 

一瞬便恍惚如年