aladd插画 & 手绘 > Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam作品在杂志和网络上都曾经看到过很多次,他目前在阿姆斯特丹的一家设计公司担任平面设计师,设计工作中经常会做一些海报形式的作品。但今天与大家分享的却是他的水粉作品,他对颜色的灵活运用和在画面中体现出来的强烈设计感给人留下了深刻的印象,希望你会喜欢。

 

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏

Martijn van Dam水粉作品欣赏