aladd小清新 & lomo > 2018年03月28日15:12:30

8张唯美的欧式建筑图片

欧洲建筑是分布在欧洲的古代建筑的统称。其风格在建造形态上的特点是:简洁、线条分明、讲究对称、运用色彩的明暗,鲜淡来对视觉进行冲击.在意态上则使人感到壅容华贵.典雅,富有浪漫主义色彩。
欧洲建筑风格包括:巴洛克建筑、法国古典主义建筑、哥特式建筑、古罗马建筑、浪漫主义建筑、罗曼建筑、洛克克风格、文艺复兴建筑。

 

欧式建筑图片

欧式建筑图片

欧式建筑图片

欧式建筑图片

欧式建筑图片

欧式建筑图片

欧式建筑图片

欧式建筑图片