aladd插画 & 手绘 > 2016年11月03日14:53:55

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》推荐

分享一部小众却深受好评的日本动画,名叫《怪化猫》,豆瓣里的评分很高的,并且BILIBILI有全集播放哦。

《怪化猫》取材于日本的民俗怪谈,讲述驱魔人斩妖除魔的故事,由座敷童子、海坊主、无脸怪、鵺、化猫 五个故事组成。画风独特,效果很棒,令人惊艳,故事耐人寻味,堪称神作!

 

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》

小众却深受好评的日本动画《怪化猫》