aladd设计 > 黑白色调的英文字体海报设计图片

黑白色调的英文字体海报设计图片

2016年06月17日13:41:46 设计

设计是人类思想进步的阶梯,一组黑白色调的英文字体海报设计图片,夹杂一张中文的,因为它的排版很棒。设计师Fabian Fohrer的作品。

 

Fabian Fohrer黑白色调的英文字体海报设计图片

Fabian Fohrer黑白色调的英文字体海报设计图片

Fabian Fohrer黑白色调的英文字体海报设计图片

Fabian Fohrer黑白色调的英文字体海报设计图片

Fabian Fohrer黑白色调的英文字体海报设计图片

Fabian Fohrer黑白色调的英文字体海报设计图片

Fabian Fohrer黑白色调的英文字体海报设计图片

Fabian Fohrer黑白色调的英文字体海报设计图片

Fabian Fohrer黑白色调的英文字体海报设计图片