aladd摄影 > 摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

分享来自芬兰摄影师Joni Niemelä的一套小清新风格的微距花朵花卉摄影,画面干净清澈,构图简单明了,让观者放佛看见了一个没有任何杂质的纯洁的世界。

类似的花朵摄影还有《心要像是一朵花,沉默、谦虚_唯美的黑白花朵摄影图片作品

 

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影

摄影师Joni Niemelä的小清新微距花朵花卉摄影