aladd摄影 > 美国摄影师Stuart Palley以长曝光手法拍摄的加州山火

美国摄影师Stuart Palley以长曝光手法拍摄的加州山火

来自美国摄影师Stuart Palley的摄影作品,他以长曝光手法拍摄了加州山火喷发的场景,每年7、8月是美国加利福尼亚洲山火肆虐的季节。。。以前分享的火山喷发的摄影还有《分享火山喷发瞬间的一些壮观景象》,值得欣赏一下。

 

摄影师Stuart Palley长曝光加州山火喷发摄影

摄影师Stuart Palley长曝光加州山火喷发摄影

摄影师Stuart Palley长曝光加州山火喷发摄影

摄影师Stuart Palley长曝光加州山火喷发摄影

摄影师Stuart Palley长曝光加州山火喷发摄影

摄影师Stuart Palley长曝光加州山火喷发摄影

摄影师Stuart Palley长曝光加州山火喷发摄影

摄影师Stuart Palley长曝光加州山火喷发摄影

摄影师Stuart Palley长曝光加州山火喷发摄影