aladd碎碎念 > 最棒的台湾小清新电影《听说》上映了,约上你的TA一切去看吧

最棒的台湾小清新电影《听说》上映了,约上你的TA一切去看吧

2015年06月26日0:33:09 碎碎念

在小编心目中最棒的台湾小清新电影《听说》6月26号在内地上映了,如果你也喜欢这部电影,记得约个朋友去看看,真的很值得。

找到了2011年我在aladd分享的 听说剧照 《听说》。

 

台湾小清新电影《听说》文字

台湾小清新电影《听说》文字

台湾小清新电影《听说》文字

台湾小清新电影《听说》文字

台湾小清新电影《听说》文字

台湾小清新电影《听说》文字

台湾小清新电影《听说》文字

台湾小清新电影《听说》文字

台湾小清新电影《听说》文字