aladd设计 > 美国艺术家Brian Dettmer的创意书雕作品

美国艺术家Brian Dettmer的创意书雕作品

2014年02月22日10:47:40 设计

来自美国艺术家Brian Dettmer的创意书雕作品,这位艺术家可以将书本玩转到如此地步,也堪称一绝了。此前小编编还分享过同类风格的纸雕艺术作品,可以站内搜索一下哦~

 

Brian Dettmer,创意书雕

 

Brian Dettmer,创意书雕

 

Brian Dettmer,创意书雕

 

Brian Dettmer,创意书雕

 

Brian Dettmer,创意书雕

 

Brian Dettmer,创意书雕

 

Brian Dettmer,创意书雕

 

Brian Dettmer,创意书雕

 

Brian Dettmer,创意书雕

 

Brian Dettmer,创意书雕