aladd插画 & 手绘 > lazypicnic的韩国插画作品欣赏

lazypicnic的韩国插画作品欣赏

lazypicnic的作品很常见,应用到杂志,书籍封面、插画、CD封面以及化妆品包装等各个领域,从鲜花到宇宙的色彩,浪漫中又飘溢出渴望的忧伤……值得欣赏的水彩作品欣赏,一起欣赏吧。
欢迎关注aladd认证QQ空间: http://user.qzone.qq.com/82997289
lazypicnic的韩国插画作品欣赏

 

lazypicnic的韩国插画作品欣赏

 

lazypicnic的韩国插画作品欣赏

 

lazypicnic的韩国插画作品欣赏

 

lazypicnic的韩国插画作品欣赏

 

lazypicnic的韩国插画作品欣赏

 

lazypicnic的韩国插画作品欣赏

 

lazypicnic的韩国插画作品欣赏

 

lazypicnic的韩国插画作品欣赏

 

lazypicnic的韩国插画作品欣赏