aladd插画 & 手绘 > Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

法国艺术家Guy Dessapt的这一系列作品主要描绘法国都市街景,用彩色的笔触把城市点缀出华丽丽的效果。尤其是在对植物的用色上非常饱满,给我们呈现出一幅幅温馨的街景。简单整理10张Guy dessapt 的作品,希望大家会喜欢,一起欣赏吧。

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作

 

Guy Dessapt的华丽法国都市街景画作